Ο σκοπός του προγράμματος είναι να εισαγάγει τους φοιτητές στις θεωρίες, τεχνολογίες και εφαρμογές του ευρύτερου τομέα της Πληροφορικής και πιο συγκεκριμένα στην ανάπτυξη παιχνιδιών και εφαρμογών. Το πρόγραμμα εφοδιάζει τους φοιτητές, εκτός από την πρακτική εφαρμογή, με την ικανότητα να προσαρμόζονται και να εξελίσσονται στο συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον των ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Το πρόγραμμα προετοιμάζει αποφοίτους για εργοδότηση ως επιστήμονες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και θέτει τα θεμέλια για μεταπτυχιακές σπουδές στον κλάδο.

Πιο συγκεκριμένα το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο για να:

 • Προσφέρει τις κατάλληλες γνώσεις που διέπουν την επιστήμη της Πληροφορικής
 • Προετοιμάσει τους φοιτητές στο να κατανοούν και να συμβάλουν στο σχεδιασμό και εργασιών προγραμματισμού
 • Παρέχει τις βασικές αρχές για τη δημιουργία λειτουργικών ιστοσελίδων
 • Εξοπλίσει τους φοιτητές με τη δυνατότητα να σχεδιάζουν, να αναλύουν και να αναπτύσσουν προγράμματα που απευθύνονται σε διάφορα προβλήματα των ηλεκτρονικών υπολογιστών
 • Παρέχει τις βασικές γνώσεις για την δημιουργία εφαρμογών σε κινητά τηλέφωνα
 • Παρέχει γνώσεις για την δημιουργία ηλεκτρονικών παιχνιδιών
 • Καλλιεργεί την επιθυμία του φοιτητή να συνεχίσει να μαθαίνει σε ανώτερα επίπεδα, αποκτώντας δυνατότητα κριτικής και ανεξαρτησία πνεύματος
 • Εμπεδώσει την Πληροφορική τόσο ως ενασχόληση όσο και ως επιστημονικό πεδίο.
 • Δώσει τι τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά με τις αρχές εργασίας στον τομέα της πληροφορικής.
 • Διδάξει τις θεμελιώδεις αρχές της πληροφορικής
 • Εξοπλίσει τους υποψήφιους με την ικανότητα να εφαρμόζουν τις επιστημονικές θεωρίες της πληροφορικής σε σύγχρονα συστήματα πληροφορικής, καθώς και σε σχετιζόμενους ερευνητικούς τομείς
 • Εξιδικεύσει σε βαθύτερες έννοιες της Πληροφορικής που επιτρέψει στους υποψήφιους να συμβαδίσουν με τις ραγδαίες εξελίξεις στον επιστημονικό και τεχνολογικό χώρο
 • Εξικοιώσει τους υποψήφιους με την χρησιμοποίηση βιβλιογραφικών πηγών, πρότυπων και κανονισμών που αφορούν σε επιστημονικά θέματα, προϊόντακαισυστήματα.