Διάρκεια Σπουδών

Το πρόγραμμα σπουδών ολοκληρώνεται σε 4 χρόνια πλήρους φοίτησης. Η έναρξη του ακαδημαϊκού έτους γίνεται περί τα τέλη Σεπτεμβρίου και διαρκεί 32 βδομάδες (16 ανά εξάμηνο). Δυνατότητα εγγραφής υπάρχει μέχρι και δύο εβδομάδες πριν την έναρξη των μαθημάτων.

Τρόποι Αξιολόγησης

Οι τρόποι αξιολόγησης εναπόκεινται στη φύση του μαθήματος και μπορεί να περιλαμβάνουν τελική γραπτή εξέταση, ενδιάμεση γραπτή εξέταση, παρουσιάσεις, ομαδικές ή ατομικές εργασίες και εργαστηριακές ασκήσεις. Όλοι οι φοιτητές για την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους, υποχρεούνται να παραδώσουν πτυχιακή εργασία, η οποία παραδίδεται το τελευταίο εξάμηνο φοίτησης. Το θέμα της επιλέγεται από τον φοιτητή σε συνεργασία με τον υπεύθυνο καθηγητή.

Διδασκαλία

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τόσο παραδοσιακές, όσο και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, όπως διαλέξεις, εργαστήρια, ομαδικές και ατομικές εργασίες, παρουσιάσεις, σεμινάρια, συζητήσεις και προβολές βίντεο. Επίσης, πραγματοποιούνται επισκέψεις σε εταιρείες σχετικές με το αντικείμενο του μαθήματος, ενώ γίνονται προγραμματισμένες διαλέξεις από επαγγελματίες του χώρου.

Τομείς Εργοδότησης

Πληροφορική, Εκπαίδευση, Προγραμματιστής εφαρμογών και συστημάτων, Προγραμματιστή ηλεκτρονικών παιχνιδιών, Αναλυτής εφαρμογών και συστημάτων, Δημιουργία διαδικτυακών ιστοσελίδων, Διαχειριστής βάσης δεδομένων, Σύμβουλος εφαρμογών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Εκπαιδευτής χρηστών λογισμικών συστημάτων.

Ολοκλήρωση Σπουδών

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του κύκλου σπουδών απαιτείται η ολοκλήρωση 240 πιστωτικών μονάδων (ECTS), 30 ανά εξάμηνο. Το πρόγραμμα χωρίζεται σε 29 Υποχρεωτικά Μαθήματα, 4 Μαθήματα Επιλογής Ειδικότητας και 2 Ενδιαφέροντος.